Paulín Interiérové Dekory a Truhlářství

Říká se, že architektura je mrazivá hudba – a v případě nově otevřené Svazkové základní školy Panská Pole v Praze to platí dvojnásob. Projekt, stojící na Školním náměstí, je plodem práce architektonické firmy KOLPRON, která přistoupila k úkolu s vizí vytvořit prostor, kde se architektonická elegancie snoubí s funkcionalitou. Vznikly dvě paralelně situované pavilony spojené komunikačním uzlem, a tím formující jedinečný prostor, který se stává jak domovem vzdělávacích, tak interaktivních činností.

V severním křídle budovy se rozkládají tři patra určená pro studenty sekundárního stupně, zatímco jižní část s dvěma patry je vyhrazena pro primární vzdělávání. Celkově škola poskytuje 26 tříd pro 540 studentů, což zahrnuje 18 obecných učeben a osm specializovaných místností. Přítomnost dvou tělocvičen o rozměrech 12x24 metrů a jídelny, která pojme 150 studentů, zdůrazňuje zaměření školy na komplexní vzdělávání.

Interiérový koncept staví na jednoduchosti, klidu a trvanlivosti. Opracované betonové stěny a stropy právě tak, jako uniforemně navržené obklady stěn ve třídách, proměňují školní prostředí v oázu klidu. Přesto se podařilo zachovat živelnost, která je pro školní prostředí tak důležitá. Architekti přistoupili k návrhu vstupního prostoru s vizí propojitelnosti a otevřenosti, jejichž inspirací byl princip volnosti a snadného přechodu, tak důležitý pro mladého člověka na cestě za vzděláním.

Historický význam ortogonálního plánování, který je typický pro městskou krajinu Prahy, nebyl opomenut. Projekt byl začleněn do kontextu města s cílem nejen doplnit, ale i obohatit jeho architektonický ráz. Tato filosofie vede k pocitu, že škola není izolovaným ostrůvkem, ale spíše klíčovým prvkem v širším společenském kontextu.

Hlavním záměrem architektonického týmu bylo zajistit maximální energetickou účinnost. Aplikace pokročilých technologií, jako jsou izolační materiály z minerální vlny, systémy geotermální energie s čtyřiceti vrty dosahujícími hloubky až pět kilometrů, solární panely umístěné na střeše s špičkovým výkonem padesát kilowattů, či systémy na sběr dešťové vody, svědčí o pečlivém plánování a závazku k udržitelnosti.

Výsledkem je vzorový příklad, jak by měly vypadat školy budoucnosti. Nejenže Svazková základní škola Panská Pole poskytuje optimální prostředí pro vzdělávání nových generací, ale také slouží jako důkaz, že architektura a udržitelnost mohou jít ruku v ruce. Takové projekty nám připomínají, že investice do vzdělávání a udržitelného rozvoje jsou nejlepší cestou k zajištění lepší budoucnosti pro nás všechny.

Napsat komentář